Abroad top banner Script
 
 
 
הזמנות בטלפון 073-3909090 בתוספת דמי טיפול
המחירים באתר למזמינים באינטרנט בלבד
שירות לקוחות
 
כניסת לקוחות
 
 
הדקה ה-90 לחו"ל
הדקה ה-90 בארץ
 

טיסות ללונדון במחירי דקה 90

 
 
לבחירת מועדים ואפשרויות סינון נוספות עבור טיסות ללונדון , השתמש במנוע החיפוש מימין
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 01/02
להזמנה
3
5
1
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 811
תל אביב
28/01/2015
07:40
איסטנבול
28/01/2015
09:55
טורקיש איירליינס
טיסה: 1985
איסטנבול
28/01/2015
13:00
לונדון
28/01/2015
15:10
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1998
לונדון
31/01/2015
17:20
איסטנבול
31/01/2015
23:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 792
איסטנבול
01/02/2015
00:45
תל אביב
01/02/2015
02:55
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 31/01
להזמנה
3
5
1
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 811
תל אביב
28/01/2015
07:40
איסטנבול
28/01/2015
09:55
טורקיש איירליינס
טיסה: 1985
איסטנבול
28/01/2015
13:00
לונדון
28/01/2015
15:10
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1982
לונדון
31/01/2015
10:20
איסטנבול
31/01/2015
16:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 788
איסטנבול
31/01/2015
18:10
תל אביב
31/01/2015
20:10
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 31/01
להזמנה
3
5
1
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 811
תל אביב
28/01/2015
07:40
איסטנבול
28/01/2015
09:55
טורקיש איירליינס
טיסה: 1985
איסטנבול
28/01/2015
13:00
לונדון
28/01/2015
15:10
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1966
לונדון
31/01/2015
12:10
איסטנבול
31/01/2015
18:00
טורקיש איירליינס
טיסה: 790
איסטנבול
31/01/2015
21:15
תל אביב
31/01/2015
23:20
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 01/02
להזמנה
3
5
1
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 811
תל אביב
28/01/2015
07:40
איסטנבול
28/01/2015
09:55
טורקיש איירליינס
טיסה: 1997
איסטנבול
28/01/2015
14:15
לונדון
28/01/2015
16:20
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1998
לונדון
31/01/2015
17:20
איסטנבול
31/01/2015
23:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 792
איסטנבול
01/02/2015
00:45
תל אביב
01/02/2015
02:55
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 31/01
להזמנה
3
5
1
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 811
תל אביב
28/01/2015
07:40
איסטנבול
28/01/2015
09:55
טורקיש איירליינס
טיסה: 1997
איסטנבול
28/01/2015
14:15
לונדון
28/01/2015
16:20
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1982
לונדון
31/01/2015
10:20
איסטנבול
31/01/2015
16:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 788
איסטנבול
31/01/2015
18:10
תל אביב
31/01/2015
20:10
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 31/01
להזמנה
3
5
1
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 811
תל אביב
28/01/2015
07:40
איסטנבול
28/01/2015
09:55
טורקיש איירליינס
טיסה: 1997
איסטנבול
28/01/2015
14:15
לונדון
28/01/2015
16:20
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1966
לונדון
31/01/2015
12:10
איסטנבול
31/01/2015
18:00
טורקיש איירליינס
טיסה: 790
איסטנבול
31/01/2015
21:15
תל אביב
31/01/2015
23:20
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 31/01
להזמנה
3
6
4
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 811
תל אביב
28/01/2015
07:40
איסטנבול
28/01/2015
09:55
טורקיש איירליינס
טיסה: 1985
איסטנבול
28/01/2015
13:00
לונדון
28/01/2015
15:10
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1964
לונדון
31/01/2015
14:25
איסטנבול
31/01/2015
20:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 808
איסטנבול
31/01/2015
21:50
תל אביב
31/01/2015
23:50
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 01/02
להזמנה
3
6
4
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 809
תל אביב
28/01/2015
06:30
איסטנבול
28/01/2015
08:45
טורקיש איירליינס
טיסה: 1963
איסטנבול
28/01/2015
09:30
לונדון
28/01/2015
11:35
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1998
לונדון
31/01/2015
17:20
איסטנבול
31/01/2015
23:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 792
איסטנבול
01/02/2015
00:45
תל אביב
01/02/2015
02:55
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 31/01
להזמנה
3
6
4
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 809
תל אביב
28/01/2015
06:30
איסטנבול
28/01/2015
08:45
טורקיש איירליינס
טיסה: 1963
איסטנבול
28/01/2015
09:30
לונדון
28/01/2015
11:35
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1982
לונדון
31/01/2015
10:20
איסטנבול
31/01/2015
16:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 788
איסטנבול
31/01/2015
18:10
תל אביב
31/01/2015
20:10
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 31/01
להזמנה
3
6
4
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 811
תל אביב
28/01/2015
07:40
איסטנבול
28/01/2015
09:55
טורקיש איירליינס
טיסה: 1997
איסטנבול
28/01/2015
14:15
לונדון
28/01/2015
16:20
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1964
לונדון
31/01/2015
14:25
איסטנבול
31/01/2015
20:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 808
איסטנבול
31/01/2015
21:50
תל אביב
31/01/2015
23:50
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 31/01
להזמנה
3
6
4
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 809
תל אביב
28/01/2015
06:30
איסטנבול
28/01/2015
08:45
טורקיש איירליינס
טיסה: 1963
איסטנבול
28/01/2015
09:30
לונדון
28/01/2015
11:35
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1966
לונדון
31/01/2015
12:10
איסטנבול
31/01/2015
18:00
טורקיש איירליינס
טיסה: 790
איסטנבול
31/01/2015
21:15
תל אביב
31/01/2015
23:20
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 31/01
להזמנה
3
7
1
 
הלוך:
אוקריין אינטרנשיונל
טיסה: 778
תל אביב
28/01/2015
05:30
קייב
28/01/2015
08:55
אוקריין אינטרנשיונל
טיסה: 111
קייב
28/01/2015
10:00
לונדון
28/01/2015
11:25
 
 
חזור:
אוקריין אינטרנשיונל
טיסה: 112
לונדון
31/01/2015
12:20
קייב
31/01/2015
17:40
אוקריין אינטרנשיונל
טיסה: 777
קייב
31/01/2015
20:00
תל אביב
31/01/2015
23:20
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 31/01
להזמנה
3
7
8
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 809
תל אביב
28/01/2015
06:30
איסטנבול
28/01/2015
08:45
טורקיש איירליינס
טיסה: 1963
איסטנבול
28/01/2015
09:30
לונדון
28/01/2015
11:35
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1964
לונדון
31/01/2015
14:25
איסטנבול
31/01/2015
20:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 808
איסטנבול
31/01/2015
21:50
תל אביב
31/01/2015
23:50
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 01/02
להזמנה
3
8
6
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 793
תל אביב
28/01/2015
05:50
איסטנבול
28/01/2015
08:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1985
איסטנבול
28/01/2015
13:00
לונדון
28/01/2015
15:10
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1998
לונדון
31/01/2015
17:20
איסטנבול
31/01/2015
23:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 792
איסטנבול
01/02/2015
00:45
תל אביב
01/02/2015
02:55
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/01 - 31/01
להזמנה
3
8
6
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 793
תל אביב
28/01/2015
05:50
איסטנבול
28/01/2015
08:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1985
איסטנבול
28/01/2015
13:00
לונדון
28/01/2015
15:10
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1982
לונדון
31/01/2015
10:20
איסטנבול
31/01/2015
16:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 788
איסטנבול
31/01/2015
18:10
תל אביב
31/01/2015
20:10
 
 
 

הנופש שלך בלונדון מתחיל כאן

  • מידע כללי
  • מפה
  • וידאו ותמונות
 
Abroad 728x90 Script
 
 
המחירים המוצגים באתר הינם למזמינים באינטרנט בלבד. בהזמנה טלפונית או בדלפק הדקה ה90 בנתב"ג, הפתוח 7/24 יתווספו דמי טיפול בסך: חו"ל $25 לאדם, ישראל ₪ 29 לאדם
במידה ולא צויין או נבחר אחרת - המחיר הבסיסי באתר מתייחס ל- 1. אדם בחדר זוגי בחבילות לחו"ל ובישראל. 2. אדם ללילה בחדר זוגי במלונות בישראל ובחו"ל. 3. אדם בטיסות לחו"ל ובישראל
אלמלא צויין במפורש אחרת, הדקה התשעים אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים/המוצרים המוצעים באתר. לפיכך כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות. אנו נערכים ליישום הנחיית הממונה על הגנת הצרכן בנוגע לפרסום טיסות מאושרות על ידי רשויות התעופה. עד להטמעה מלאה של היישום ניתן לפנות אלינו בבקשה לקבל מידע ספציפי על טיסה אותה הם מעוניינים לרכוש.
בטיסות LOW COST ניתן שירות מוגבל מבחינת אוכל בידוק ומטען .
כל הזכויות שמורות לדקה התשעים בע"מ, האתר המוביל בישראל המציג מגוון טיסות, חבילות נופש ומלונות בארץ ובחו''ל. הדקה ה-90 הוא סימן מסחרי רשום, אין להשתמש במותג ו/או שם החברה ו/או סימן המסחר הרשום שלה ו/או בתכני האתר ללא אישור מראש בכתב מהדקה התשעים בע"מ
 
חיפוש נופש
בחו"ל

הרכב חופשה
טיסה+מלון
חדש!
בארץ
 
בחר יעד אחד או יותר
מוצא
יעד
 
 
הלוך חזור כיוון אחד
אנא בחר מוצא,יעד ותאריכים.
אנא בחר יעד ותאריכים
 
מתי
 
עד-
 
נוסעים
מבוגרים
ילדים
תינוקות
 
מיטה זוגית 2 מיטות
 
מחיר הכולל תינוקות מוצג בפרטי המוצר המלאים
 
 
 
 
 
מבצע מוניות אובר
בלעדי בדקה ה-90
90 ש"ח הנחה למזמינים מונית דרך אפליקציית אובר
ספא דקה 90 - SpaDaka90.co.il
מיטב בתי הספא בישראל
בפריסה ארצית ומגוון טיפולים ייחודיים
לופט דקה 90 - LoftDaka90.co.il
מחפשים לופט למסיבה
עכשיו לופטים במחירי הדקה ה-90
מחלקת קבוצות
המומחים בארגון טיולי קבוצות
בארץ ובחו"ל
 
   
 
 
לקבלת חופשות בדקה ה-90
שלחו לי דוא"ל פרסומי
 
מידע נשמר בהצלחה.
Abroad 180x150 Script
 
  Coming soon! Hotel reviews
YIT
   Site developed
Hexoo
   Usability & UI
Inkod-hypera
   Design
PayPal
  
© כל הזכויות שמורות לדקה 90