Abroad top banner Script
 
 
 
 
הזמנות בטלפון 073-3909090 בתוספת דמי טיפול
המחירים באתר למזמינים באינטרנט בלבד
שירות לקוחות
 
כניסת לקוחות
 
 
הדקה ה-90 לחו"ל
הדקה ה-90 בארץ
 

טיסות ללונדון במחירי דקה 90

 
 
לבחירת מועדים ואפשרויות סינון נוספות עבור טיסות ללונדון , השתמש במנוע החיפוש מימין
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 02/12
להזמנה
2
9
2
 
הלוך:
אוקריין אינטרנשיונל
טיסה: 778
תל אביב
28/11/2014
05:30
קייב
28/11/2014
08:55
אוקריין אינטרנשיונל
טיסה: 111
קייב
28/11/2014
10:00
לונדון
28/11/2014
11:25
 
 
חזור:
אוקריין אינטרנשיונל
טיסה: 112
לונדון
02/12/2014
12:20
קייב
02/12/2014
17:40
אוקריין אינטרנשיונל
טיסה: 777
קייב
02/12/2014
20:00
תל אביב
02/12/2014
23:20
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 01/12
להזמנה
3
8
4
 
הלוך:
אוקריין אינטרנשיונל
טיסה: 778
תל אביב
28/11/2014
05:30
קייב
28/11/2014
08:55
אוקריין אינטרנשיונל
טיסה: 111
קייב
28/11/2014
10:00
לונדון
28/11/2014
11:25
 
 
חזור:
אוקריין אינטרנשיונל
טיסה: 112
לונדון
01/12/2014
12:20
קייב
01/12/2014
17:40
אוקריין אינטרנשיונל
טיסה: 777
קייב
01/12/2014
20:00
תל אביב
01/12/2014
23:20
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 01/12
להזמנה
4
0
9
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 787
תל אביב
28/11/2014
15:40
איסטנבול
28/11/2014
18:05
טורקיש איירליינס
טיסה: 1987
איסטנבול
28/11/2014
20:15
לונדון
28/11/2014
22:15
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1964
לונדון
01/12/2014
11:55
איסטנבול
01/12/2014
17:45
טורקיש איירליינס
טיסה: 808
איסטנבול
01/12/2014
19:15
תל אביב
01/12/2014
21:15
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 02/12
להזמנה
4
0
9
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 787
תל אביב
28/11/2014
15:40
איסטנבול
28/11/2014
18:05
טורקיש איירליינס
טיסה: 1987
איסטנבול
28/11/2014
20:15
לונדון
28/11/2014
22:15
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1964
לונדון
02/12/2014
11:55
איסטנבול
02/12/2014
17:45
טורקיש איירליינס
טיסה: 808
איסטנבול
02/12/2014
19:15
תל אביב
02/12/2014
21:15
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 01/12
להזמנה
4
2
6
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 811
תל אביב
28/11/2014
07:40
איסטנבול
28/11/2014
09:55
טורקיש איירליינס
טיסה: 1997
איסטנבול
28/11/2014
14:15
לונדון
28/11/2014
16:20
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1964
לונדון
01/12/2014
11:55
איסטנבול
01/12/2014
17:45
טורקיש איירליינס
טיסה: 808
איסטנבול
01/12/2014
19:15
תל אביב
01/12/2014
21:15
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 02/12
להזמנה
4
2
6
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 787
תל אביב
28/11/2014
15:40
איסטנבול
28/11/2014
18:05
טורקיש איירליינס
טיסה: 1987
איסטנבול
28/11/2014
20:15
לונדון
28/11/2014
22:15
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1998
לונדון
01/12/2014
17:20
איסטנבול
01/12/2014
23:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 792
איסטנבול
02/12/2014
00:45
תל אביב
02/12/2014
02:55
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 03/12
להזמנה
4
2
6
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 787
תל אביב
28/11/2014
15:40
איסטנבול
28/11/2014
18:05
טורקיש איירליינס
טיסה: 1987
איסטנבול
28/11/2014
20:15
לונדון
28/11/2014
22:15
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1998
לונדון
02/12/2014
17:20
איסטנבול
02/12/2014
23:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 792
איסטנבול
03/12/2014
00:45
תל אביב
03/12/2014
02:55
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 02/12
להזמנה
4
2
6
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 787
תל אביב
28/11/2014
15:40
איסטנבול
28/11/2014
18:05
טורקיש איירליינס
טיסה: 1987
איסטנבול
28/11/2014
20:15
לונדון
28/11/2014
22:15
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1982
לונדון
02/12/2014
10:20
איסטנבול
02/12/2014
16:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 788
איסטנבול
02/12/2014
18:10
תל אביב
02/12/2014
20:10
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 01/12
להזמנה
4
2
6
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 787
תל אביב
28/11/2014
15:40
איסטנבול
28/11/2014
18:05
טורקיש איירליינס
טיסה: 1987
איסטנבול
28/11/2014
20:15
לונדון
28/11/2014
22:15
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1966
לונדון
01/12/2014
12:40
איסטנבול
01/12/2014
18:30
טורקיש איירליינס
טיסה: 790
איסטנבול
01/12/2014
21:15
תל אביב
01/12/2014
23:20
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 02/12
להזמנה
4
2
6
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 787
תל אביב
28/11/2014
15:40
איסטנבול
28/11/2014
18:05
טורקיש איירליינס
טיסה: 1987
איסטנבול
28/11/2014
20:15
לונדון
28/11/2014
22:15
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1966
לונדון
02/12/2014
12:40
איסטנבול
02/12/2014
18:30
טורקיש איירליינס
טיסה: 790
איסטנבול
02/12/2014
21:15
תל אביב
02/12/2014
23:20
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 02/12
להזמנה
4
7
4
 
הלוך:
בריטיש איירוויס
תל אביב
28/11/2014
16:35
לונדון
28/11/2014
20:10
 
 
חזור:
בריטיש איירוויס
לונדון
02/12/2014
16:35
תל אביב
02/12/2014
23:40
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 02/12
להזמנה
4
7
4
 
הלוך:
בריטיש איירוויס
תל אביב
28/11/2014
16:35
לונדון
28/11/2014
20:10
 
 
חזור:
בריטיש איירוויס
לונדון
02/12/2014
08:10
תל אביב
02/12/2014
15:10
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 03/12
להזמנה
4
7
4
 
הלוך:
בריטיש איירוויס
תל אביב
28/11/2014
16:35
לונדון
28/11/2014
20:10
 
 
חזור:
בריטיש איירוויס
לונדון
02/12/2014
22:30
תל אביב
03/12/2014
05:15
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 02/12
להזמנה
4
7
4
 
הלוך:
בריטיש איירוויס
תל אביב
28/11/2014
16:35
לונדון
28/11/2014
20:10
 
 
חזור:
בריטיש איירוויס
לונדון
01/12/2014
22:30
תל אביב
02/12/2014
05:15
 
 

טיסות ללונדון

טיסות סדירות ללונדון
28/11 - 02/12
להזמנה
4
7
7
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 4223
תל אביב
28/11/2014
07:30
ציריך
28/11/2014
11:05
סוויס
טיסה: 332
ציריך
28/11/2014
12:05
לונדון
28/11/2014
13:00
 
 
חזור:
סוויס
טיסה: 467
לונדון
01/12/2014
18:20
ציריך
01/12/2014
21:00
סוויס
טיסה: 256
ציריך
01/12/2014
22:45
תל אביב
02/12/2014
03:35
 
 
 

הנופש שלך בלונדון מתחיל כאן

  • מידע כללי
  • מפה
  • וידאו ותמונות
 
Abroad 728x90 Script
 
 
המחירים המוצגים באתר הינם למזמינים באינטרנט בלבד. בהזמנה טלפונית או בדלפק הדקה ה90 בנתב"ג, הפתוח 7/24 יתווספו דמי טיפול בסך: חו"ל $25 לאדם, ישראל ₪ 29 לאדם
במידה ולא צויין או נבחר אחרת - המחיר הבסיסי באתר מתייחס ל- 1. אדם בחדר זוגי בחבילות לחו"ל ובישראל. 2. אדם ללילה בחדר זוגי במלונות בישראל ובחו"ל. 3. אדם בטיסות לחו"ל ובישראל
אלמלא צויין במפורש אחרת, הדקה התשעים אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים/המוצרים המוצעים באתר. לפיכך כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות. אנו נערכים ליישום הנחיית הממונה על הגנת הצרכן בנוגע לפרסום טיסות מאושרות על ידי רשויות התעופה. עד להטמעה מלאה של היישום ניתן לפנות אלינו בבקשה לקבל מידע ספציפי על טיסה אותה הם מעוניינים לרכוש.
בטיסות LOW COST ניתן שירות מוגבל מבחינת אוכל בידוק ומטען .
כל הזכויות שמורות לדקה התשעים בע"מ, האתר המוביל בישראל המציג מגוון טיסות, חבילות נופש ומלונות בארץ ובחו''ל. הדקה ה-90 הוא סימן מסחרי רשום, אין להשתמש במותג ו/או שם החברה ו/או סימן המסחר הרשום שלה ו/או בתכני האתר ללא אישור מראש בכתב מהדקה התשעים בע"מ
 
חיפוש נופש
בחו"ל

הרכב חופשה
טיסה+מלון
חדש!
בארץ
 
בחר יעד אחד או יותר
מוצא
יעד
 
 
הלוך חזור כיוון אחד
אנא בחר מוצא,יעד ותאריכים.
אנא בחר יעד ותאריכים
 
מתי
 
עד-
לחץ לתאריך חזור
(לא חובה)
 
נוסעים
מבוגרים
ילדים
תינוקות
 
מיטה זוגית 2 מיטות
 
מחיר הכולל תינוקות מוצג בפרטי המוצר המלאים
 
 
 
 
 
מבצע מוניות אובר
בלעדי בדקה ה-90
90 ש"ח הנחה למזמינים מונית דרך אפליקציית אובר
ספא דקה 90 - SpaDaka90.co.il
מיטב בתי הספא בישראל
בפריסה ארצית ומגוון טיפולים ייחודיים
לופט דקה 90 - LoftDaka90.co.il
מחפשים לופט למסיבה
עכשיו לופטים במחירי הדקה ה-90
מחלקת קבוצות
המומחים בארגון טיולי קבוצות
בארץ ובחו"ל
 
   
 
 
לקבלת חופשות בדקה ה-90
שלחו לי דוא"ל פרסומי
 
מידע נשמר בהצלחה.
Abroad 180x150 Script
 
  Coming soon! Hotel reviews
YIT
   Site developed
Hexoo
   Usability & UI
Inkod-hypera
   Design
PayPal
  
© כל הזכויות שמורות לדקה 90