Abroad top banner Script
 
 
 
 
הזמנות בטלפון 073-3909090 בתוספת דמי טיפול
המחירים באתר למזמינים באינטרנט בלבד
שירות לקוחות
 
כניסת לקוחות
 
 
הדקה ה-90 לחו"ל
הדקה ה-90 בארץ
 

טיסות ללונדון במחירי דקה 90

 
 
לבחירת מועדים ואפשרויות סינון נוספות עבור טיסות ללונדון , השתמש במנוע החיפוש מימין
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 29/07
להזמנה
$
6
6
9
 
הלוך:
אוקראין אייר
טיסה: 776
תל אביב
25/07/2014
14:15
קייב
25/07/2014
17:30
אוקראין אייר
טיסה: 113
קייב
25/07/2014
20:05
לונדון
25/07/2014
21:35
 
 
חזור:
אוקראין אייר
טיסה: 112
לונדון
29/07/2014
12:20
קייב
29/07/2014
17:40
אוקראין אייר
טיסה: 777
קייב
29/07/2014
20:00
תל אביב
29/07/2014
23:20
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 28/07
להזמנה
$
6
7
2
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 4231
תל אביב
25/07/2014
06:20
ג'נבה
25/07/2014
09:55
סוויס
טיסה: 354
ג'נבה
25/07/2014
12:55
לונדון
25/07/2014
13:40
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2485
לונדון
28/07/2014
07:40
מינכן
28/07/2014
10:30
לופטהנזה
טיסה: 688
מינכן
28/07/2014
11:20
תל אביב
28/07/2014
16:15
 
 

לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 30/07
להזמנה
$
6
7
2
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 4231
תל אביב
25/07/2014
06:20
ג'נבה
25/07/2014
09:55
סוויס
טיסה: 354
ג'נבה
25/07/2014
12:55
לונדון
25/07/2014
13:40
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2479
לונדון
29/07/2014
18:05
מינכן
29/07/2014
20:55
לופטהנזה
טיסה: 680
מינכן
29/07/2014
22:55
תל אביב
30/07/2014
03:40
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 30/07
להזמנה
$
6
7
2
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 4231
תל אביב
25/07/2014
06:20
ג'נבה
25/07/2014
09:55
סוויס
טיסה: 354
ג'נבה
25/07/2014
12:55
לונדון
25/07/2014
13:40
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2477
לונדון
29/07/2014
16:15
מינכן
29/07/2014
19:05
לופטהנזה
טיסה: 680
מינכן
29/07/2014
22:55
תל אביב
30/07/2014
03:40
 
 

לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 30/07
להזמנה
$
6
7
2
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 4231
תל אביב
25/07/2014
06:20
ג'נבה
25/07/2014
09:55
סוויס
טיסה: 354
ג'נבה
25/07/2014
12:55
לונדון
25/07/2014
13:40
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2475
לונדון
29/07/2014
13:50
מינכן
29/07/2014
16:40
לופטהנזה
טיסה: 680
מינכן
29/07/2014
22:55
תל אביב
30/07/2014
03:40
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 28/07
להזמנה
$
6
7
2
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 4231
תל אביב
25/07/2014
06:20
ג'נבה
25/07/2014
09:55
סוויס
טיסה: 434
ג'נבה
25/07/2014
11:20
לונדון
25/07/2014
11:55
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2485
לונדון
28/07/2014
07:40
מינכן
28/07/2014
10:30
לופטהנזה
טיסה: 688
מינכן
28/07/2014
11:20
תל אביב
28/07/2014
16:15
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 30/07
להזמנה
$
6
7
2
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 4231
תל אביב
25/07/2014
06:20
ג'נבה
25/07/2014
09:55
סוויס
טיסה: 434
ג'נבה
25/07/2014
11:20
לונדון
25/07/2014
11:55
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2479
לונדון
29/07/2014
18:05
מינכן
29/07/2014
20:55
לופטהנזה
טיסה: 680
מינכן
29/07/2014
22:55
תל אביב
30/07/2014
03:40
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 30/07
להזמנה
$
6
7
2
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 4231
תל אביב
25/07/2014
06:20
ג'נבה
25/07/2014
09:55
סוויס
טיסה: 434
ג'נבה
25/07/2014
11:20
לונדון
25/07/2014
11:55
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2477
לונדון
29/07/2014
16:15
מינכן
29/07/2014
19:05
לופטהנזה
טיסה: 680
מינכן
29/07/2014
22:55
תל אביב
30/07/2014
03:40
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 30/07
להזמנה
$
6
7
2
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 4231
תל אביב
25/07/2014
06:20
ג'נבה
25/07/2014
09:55
סוויס
טיסה: 434
ג'נבה
25/07/2014
11:20
לונדון
25/07/2014
11:55
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2475
לונדון
29/07/2014
13:50
מינכן
29/07/2014
16:40
לופטהנזה
טיסה: 680
מינכן
29/07/2014
22:55
תל אביב
30/07/2014
03:40
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 28/07
להזמנה
$
6
7
5
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 255
תל אביב
25/07/2014
16:00
ציריך
25/07/2014
19:10
סוויס
טיסה: 340
ציריך
25/07/2014
20:50
לונדון
25/07/2014
21:40
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2485
לונדון
28/07/2014
07:40
מינכן
28/07/2014
10:30
לופטהנזה
טיסה: 688
מינכן
28/07/2014
11:20
תל אביב
28/07/2014
16:15
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 30/07
להזמנה
$
6
7
5
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 255
תל אביב
25/07/2014
16:00
ציריך
25/07/2014
19:10
סוויס
טיסה: 340
ציריך
25/07/2014
20:50
לונדון
25/07/2014
21:40
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2479
לונדון
29/07/2014
18:05
מינכן
29/07/2014
20:55
לופטהנזה
טיסה: 680
מינכן
29/07/2014
22:55
תל אביב
30/07/2014
03:40
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 30/07
להזמנה
$
6
7
5
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 255
תל אביב
25/07/2014
16:00
ציריך
25/07/2014
19:10
סוויס
טיסה: 340
ציריך
25/07/2014
20:50
לונדון
25/07/2014
21:40
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2477
לונדון
29/07/2014
16:15
מינכן
29/07/2014
19:05
לופטהנזה
טיסה: 680
מינכן
29/07/2014
22:55
תל אביב
30/07/2014
03:40
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 30/07
להזמנה
$
6
7
5
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 255
תל אביב
25/07/2014
16:00
ציריך
25/07/2014
19:10
סוויס
טיסה: 340
ציריך
25/07/2014
20:50
לונדון
25/07/2014
21:40
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2475
לונדון
29/07/2014
13:50
מינכן
29/07/2014
16:40
לופטהנזה
טיסה: 680
מינכן
29/07/2014
22:55
תל אביב
30/07/2014
03:40
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 28/07
להזמנה
$
7
1
4
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 4231
תל אביב
25/07/2014
06:20
ג'נבה
25/07/2014
09:55
סוויס
טיסה: 354
ג'נבה
25/07/2014
12:55
לונדון
25/07/2014
13:40
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2483
לונדון
28/07/2014
06:50
מינכן
28/07/2014
09:40
לופטהנזה
טיסה: 688
מינכן
28/07/2014
11:20
תל אביב
28/07/2014
16:15
 
 
לונדון
טיסות סדירות ללונדון
25/07 - 28/07
להזמנה
$
7
1
4
 
הלוך:
סוויס
טיסה: 4231
תל אביב
25/07/2014
06:20
ג'נבה
25/07/2014
09:55
סוויס
טיסה: 434
ג'נבה
25/07/2014
11:20
לונדון
25/07/2014
11:55
 
 
חזור:
לופטהנזה
טיסה: 2483
לונדון
28/07/2014
06:50
מינכן
28/07/2014
09:40
לופטהנזה
טיסה: 688
מינכן
28/07/2014
11:20
תל אביב
28/07/2014
16:15
 
 
 

הנופש שלך בלונדון מתחיל כאן

  • מידע כללי
  • מפה
  • וידאו ותמונות
 
Abroad 728x90 Script
 
 
המחירים המוצגים באתר הינם למזמינים באינטרנט בלבד. בהזמנה טלפונית או בדלפק הדקה ה90 בנתב"ג, הפתוח 7/24 יתווספו דמי טיפול בסך: חו"ל $25 לאדם, ישראל ₪ 29 לאדם
במידה ולא צויין או נבחר אחרת - המחיר הבסיסי באתר מתייחס ל- 1. אדם בחדר זוגי בחבילות לחו"ל ובישראל. 2. אדם ללילה בחדר זוגי במלונות בישראל ובחו"ל. 3. אדם בטיסות לחו"ל ובישראל
אלמלא צויין במפורש אחרת, הדקה התשעים אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים/המוצרים המוצעים באתר. לפיכך כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות. אנו נערכים ליישום הנחיית הממונה על הגנת הצרכן בנוגע לפרסום טיסות מאושרות על ידי רשויות התעופה. עד להטמעה מלאה של היישום ניתן לפנות אלינו בבקשה לקבל מידע ספציפי על טיסה אותה הם מעוניינים לרכוש.
בטיסות LOW COST ניתן שירות מוגבל מבחינת אוכל בידוק ומטען .
כל הזכויות שמורות לדקה התשעים בע"מ, האתר המוביל בישראל המציג מגוון טיסות, חבילות נופש ומלונות בארץ ובחו''ל. הדקה ה-90 הוא סימן מסחרי רשום, אין להשתמש במותג ו/או שם החברה ו/או סימן המסחר הרשום שלה ו/או בתכני האתר ללא אישור מראש בכתב מהדקה התשעים בע"מ
 
חיפוש נופש
בחו"ל

הרכב חופשה
טיסה+מלון
חדש!
בארץ
 
בחר יעד אחד או יותר
מוצא
יעד
 
 
הלוך חזור כיוון אחד
אנא בחר מוצא,יעד ותאריכים.
אנא בחר יעד ותאריכים
 
מתי
 
עד-
לחץ לתאריך חזור
(לא חובה)
 
נוסעים
מבוגרים
ילדים
תינוקות
 
מיטה זוגית 2 מיטות
 
מחיר הכולל תינוקות מוצג בפרטי המוצר המלאים
 
 
 
 
 
החוויה הבולגרית
טיול מאורגן ב-796$ לאדם
6 לילות/7 ימים
ספא דקה 90 - SpaDaka90.co.il
מיטב בתי הספא בישראל
בפריסה ארצית ומגוון טיפולים ייחודיים
לופט דקה 90 - LoftDaka90.co.il
מחפשים לופט למסיבה
עכשיו לופטים במחירי הדקה ה-90
מחלקת קבוצות
המומחים בארגון טיולי קבוצות
בארץ ובחו"ל
 
   
 
 
לקבלת חופשות בדקה ה-90
שלחו לי דוא"ל פרסומי
 
מידע נשמר בהצלחה.
Abroad 180x150 Script
 
  Coming soon! Hotel reviews
   Site developed
   Usability & UI
   Design
© כל הזכויות שמורות לדקה 90