General top banner Script
 
 
 
הזמנות בטלפון 073-3909090 בתוספת דמי טיפול
המחירים באתר למזמינים באינטרנט בלבד
שירות לקוחות
 
כניסת לקוחות
 
 

הדקה ה-90 לחו"ל
הדקה ה-90 בארץ

 

טיסות לדוברובניק

 
השתמש במנוע חיפוש על מנת לבחור מבין אלפי אפשרויות לדוברובניק
 
 
טיסות לדוברובניק - בטיסות קישור
 
טיסה סדירה
05/02/2015- 01/02/2015
להזמנה
5
1
9
 
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
01/02/2015
01:00
איסטנבול
01/02/2015
03:10
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1055
איסטנבול
01/02/2015
18:10
זאגרב
01/02/2015
19:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 8036
זאגרב
01/02/2015
21:10
דוברובניק
01/02/2015
22:05
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 8035
דוברובניק
04/02/2015
16:15
זאגרב
04/02/2015
17:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1056
זאגרב
04/02/2015
20:15
איסטנבול
04/02/2015
23:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 784
איסטנבול
05/02/2015
06:45
תל אביב
05/02/2015
08:45
 

טיסות לדוברובניק - בטיסות קישור
 
טיסה סדירה
03/02/2015- 01/02/2015
להזמנה
5
1
9
 
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 809
תל אביב
01/02/2015
08:00
איסטנבול
01/02/2015
10:15
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1055
איסטנבול
01/02/2015
18:10
זאגרב
01/02/2015
19:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 8036
זאגרב
01/02/2015
21:10
דוברובניק
01/02/2015
22:05
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 8043
דוברובניק
03/02/2015
06:40
זאגרב
03/02/2015
07:35
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1054
זאגרב
03/02/2015
12:10
איסטנבול
03/02/2015
15:15
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 790
איסטנבול
03/02/2015
21:15
תל אביב
03/02/2015
23:20
 


טיסות לדוברובניק - בטיסות קישור
 
טיסה סדירה
04/02/2015- 01/02/2015
להזמנה
5
1
9
 
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 809
תל אביב
01/02/2015
08:00
איסטנבול
01/02/2015
10:15
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1055
איסטנבול
01/02/2015
18:10
זאגרב
01/02/2015
19:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 8036
זאגרב
01/02/2015
21:10
דוברובניק
01/02/2015
22:05
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 8043
דוברובניק
04/02/2015
06:40
זאגרב
04/02/2015
07:35
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1054
זאגרב
04/02/2015
12:10
איסטנבול
04/02/2015
15:15
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 790
איסטנבול
04/02/2015
21:15
תל אביב
04/02/2015
23:20
 

טיסות לדוברובניק - בטיסות קישור
 
טיסה סדירה
04/02/2015- 01/02/2015
להזמנה
5
1
9
 
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
01/02/2015
01:00
איסטנבול
01/02/2015
03:10
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1055
איסטנבול
01/02/2015
18:10
זאגרב
01/02/2015
19:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 8036
זאגרב
01/02/2015
21:10
דוברובניק
01/02/2015
22:05
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 8035
דוברובניק
03/02/2015
16:15
זאגרב
03/02/2015
17:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1056
זאגרב
03/02/2015
20:15
איסטנבול
03/02/2015
23:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 792
איסטנבול
04/02/2015
00:45
תל אביב
04/02/2015
02:55
 


טיסות לדוברובניק - בטיסות קישור
 
טיסה סדירה
05/02/2015- 01/02/2015
להזמנה
5
1
9
 
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
01/02/2015
01:00
איסטנבול
01/02/2015
03:10
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1055
איסטנבול
01/02/2015
18:10
זאגרב
01/02/2015
19:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 8036
זאגרב
01/02/2015
21:10
דוברובניק
01/02/2015
22:05
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 8035
דוברובניק
04/02/2015
16:15
זאגרב
04/02/2015
17:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1056
זאגרב
04/02/2015
20:15
איסטנבול
04/02/2015
23:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 792
איסטנבול
05/02/2015
00:45
תל אביב
05/02/2015
02:55
 

טיסות לדוברובניק - בטיסות קישור
 
טיסה סדירה
04/02/2015- 01/02/2015
להזמנה
5
1
9
 
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 809
תל אביב
01/02/2015
08:00
איסטנבול
01/02/2015
10:15
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1055
איסטנבול
01/02/2015
18:10
זאגרב
01/02/2015
19:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 8036
זאגרב
01/02/2015
21:10
דוברובניק
01/02/2015
22:05
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 8043
דוברובניק
03/02/2015
06:40
זאגרב
03/02/2015
07:35
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1054
זאגרב
03/02/2015
12:10
איסטנבול
03/02/2015
15:15
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 810
איסטנבול
03/02/2015
22:45
תל אביב
04/02/2015
00:50
 

טיסות לדוברובניק - בטיסות קישור
 
טיסה סדירה
05/02/2015- 01/02/2015
להזמנה
5
1
9
 
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 809
תל אביב
01/02/2015
08:00
איסטנבול
01/02/2015
10:15
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1055
איסטנבול
01/02/2015
18:10
זאגרב
01/02/2015
19:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 8036
זאגרב
01/02/2015
21:10
דוברובניק
01/02/2015
22:05
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 8043
דוברובניק
04/02/2015
06:40
זאגרב
04/02/2015
07:35
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1054
זאגרב
04/02/2015
12:10
איסטנבול
04/02/2015
15:15
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 810
איסטנבול
04/02/2015
22:45
תל אביב
05/02/2015
00:50
 

טיסות לדוברובניק - בטיסות קישור
 
טיסה סדירה
03/02/2015- 01/02/2015
להזמנה
5
1
9
 
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
01/02/2015
01:00
איסטנבול
01/02/2015
03:10
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1055
איסטנבול
01/02/2015
18:10
זאגרב
01/02/2015
19:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 8036
זאגרב
01/02/2015
21:10
דוברובניק
01/02/2015
22:05
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 8043
דוברובניק
03/02/2015
06:40
זאגרב
03/02/2015
07:35
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1054
זאגרב
03/02/2015
12:10
איסטנבול
03/02/2015
15:15
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 788
איסטנבול
03/02/2015
18:10
תל אביב
03/02/2015
20:10
 

טיסות לדוברובניק - בטיסות קישור
 
טיסה סדירה
04/02/2015- 01/02/2015
להזמנה
5
1
9
 
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
01/02/2015
01:00
איסטנבול
01/02/2015
03:10
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1055
איסטנבול
01/02/2015
18:10
זאגרב
01/02/2015
19:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 8036
זאגרב
01/02/2015
21:10
דוברובניק
01/02/2015
22:05
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 8043
דוברובניק
04/02/2015
06:40
זאגרב
04/02/2015
07:35
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1054
זאגרב
04/02/2015
12:10
איסטנבול
04/02/2015
15:15
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 788
איסטנבול
04/02/2015
18:10
תל אביב
04/02/2015
20:10
 

טיסות לדוברובניק - בטיסות קישור
 
טיסה סדירה
04/02/2015- 01/02/2015
להזמנה
5
1
9
 
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
01/02/2015
01:00
איסטנבול
01/02/2015
03:10
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1055
איסטנבול
01/02/2015
18:10
זאגרב
01/02/2015
19:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 8036
זאגרב
01/02/2015
21:10
דוברובניק
01/02/2015
22:05
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 8035
דוברובניק
03/02/2015
16:15
זאגרב
03/02/2015
17:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 1056
זאגרב
03/02/2015
20:15
איסטנבול
03/02/2015
23:20
 
 
טורקיש איירליינס
טיסה: 784
איסטנבול
04/02/2015
06:45
תל אביב
04/02/2015
08:45
 

הנופש שלך בדוברובניק מתחיל כאן

  • מידע כללי
  • מפה
  • וידאו ותמונות
כאשר מתחילים לתכנן טיסה לדוברובניק,אסור לוותר: כולם רוצים טיסה נוחה וקצרה, שתעשה ותעשיר את החוויה לדוברובניק למושלמת ונעימה  האם אפשרי? כמובן. צרכני התיירות הישראלים כבר מבינים שאת ההצעות והטיסות הטובות והזולות ביותר לדוברובניק ניתן לחפש באתר של הדקה ה-90 בפשטות במהירות. לא חשוב אם מדובר בטיול ברגע האחרון או בטיסה לרגל עסקים, בדקה ה-90 תקבלו מידע עדכני ומדוייק בכל הנוגע לטיסה לדוברובניק. מנסים למצוא טיסת שכר לדוברובניק? או טיסה ישירה לדוברובניק? אולי אפילו טיסות לכיוון אחד לדוברובניק? כולם יכולים למצוא את הפתרון המושלם באתר הדקה ה-90 בתוך זמן קצר תוכלו לבדוק ולהשוות את כל המידע והפרטים לגבי טיסה לדוברובניק. אף פעם לא היה כל כך קל ופשוט להזמין טיסות באינטרנט לאחר שמצאתם ובדקתם את הטיסה וההצעה הכי משתלמת, יש לכם אפשרות לרכוש באמצעות אתר האינטרנט או דרך הטלפון שם נציגנו תמיד שמחו לענות ולעזור לכל נושא או בקשה..
General 728x90 Script
Abroad 728x90 Script
 
 
המחירים המוצגים באתר הינם למזמינים באינטרנט בלבד. בהזמנה טלפונית או בדלפק הדקה ה90 בנתב"ג, הפתוח 7/24 יתווספו דמי טיפול בסך: חו"ל $25 לאדם, ישראל ₪ 29 לאדם
במידה ולא צויין או נבחר אחרת - המחיר הבסיסי באתר מתייחס ל- 1. אדם בחדר זוגי בחבילות לחו"ל ובישראל. 2. אדם ללילה בחדר זוגי במלונות בישראל ובחו"ל. 3. אדם בטיסות לחו"ל ובישראל
אלמלא צויין במפורש אחרת, הדקה התשעים אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים/המוצרים המוצעים באתר. לפיכך כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות. אנו נערכים ליישום הנחיית הממונה על הגנת הצרכן בנוגע לפרסום טיסות מאושרות על ידי רשויות התעופה. עד להטמעה מלאה של היישום ניתן לפנות אלינו בבקשה לקבל מידע ספציפי על טיסה אותה הם מעוניינים לרכוש.
בטיסות LOW COST ניתן שירות מוגבל מבחינת אוכל בידוק ומטען .
כל הזכויות שמורות לדקה התשעים בע"מ, האתר המוביל בישראל המציג מגוון טיסות, חבילות נופש ומלונות בארץ ובחו''ל. הדקה ה-90 הוא סימן מסחרי רשום, אין להשתמש במותג ו/או שם החברה ו/או סימן המסחר הרשום שלה ו/או בתכני האתר ללא אישור מראש בכתב מהדקה התשעים בע"מ
 
חיפוש נופש
בחו"ל

הרכב חופשה
טיסה+מלון
חדש!
בארץ
 
בחר יעד אחד או יותר
מוצא
יעד
 
 
הלוך חזור כיוון אחד
אנא בחר מוצא,יעד ותאריכים.
אנא בחר יעד ותאריכים
 
מתי
 
עד-
 
נוסעים
מבוגרים
ילדים
תינוקות
 
מיטה זוגית 2 מיטות
 
מחיר הכולל תינוקות מוצג בפרטי המוצר המלאים
 
 
 
 
 
מבצע מוניות אובר
בלעדי בדקה ה-90
90 ש"ח הנחה למזמינים מונית דרך אפליקציית אובר
ספא דקה 90 - SpaDaka90.co.il
מיטב בתי הספא בישראל
בפריסה ארצית ומגוון טיפולים ייחודיים
לופט דקה 90 - LoftDaka90.co.il
מחפשים לופט למסיבה
עכשיו לופטים במחירי הדקה ה-90
מחלקת קבוצות
המומחים בארגון טיולי קבוצות
בארץ ובחו"ל
 
   
 
 
לקבלת חופשות בדקה ה-90
שלחו לי דוא"ל פרסומי
 
מידע נשמר בהצלחה.
General 240x40 Script
 
General 180x150 Script
  Coming soon! Hotel reviews
YIT
   Site developed
Hexoo
   Usability & UI
Inkod-hypera
   Design
PayPal
  
© כל הזכויות שמורות לדקה 90