טיסות לקטניה במחירי הדקה ה-90

טיסת שכר
$
2
6
9
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $538
ישראייר
TLV 09:30 12.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 11:50סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:20 שעותמחלקה Wמספר טיסה 331
X

טיסת הלוך

12.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:20
1נותרו
טיסת שכר
$
1
3
8
הזמן
9
נותרו
סה״כ מחיר $276
מיסטרל אייר
TLV 08:40 03.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 10:50סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:10 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2987
מיסטרל אייר
CTA 01:20 08.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 05:20תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:00 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2984
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:10
9נותרו
טיסת שכר
$
1
8
8
הזמן
4
נותרו
סה״כ מחיר $377
מיסטרל אייר
TLV 08:40 03.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 10:50סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:10 שעותמחלקה Sמספר טיסה 2987
מיסטרל אייר
CTA 01:20 08.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 05:20תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:00 שעותמחלקה Sמספר טיסה 2984
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:10
4נותרו
טיסת שכר
$
2
0
9
הזמן
2
נותרו
סה״כ מחיר $418
ישראייר
TLV 09:30 05.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 11:50סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:20 שעותמחלקה Xמספר טיסה 331
ישראייר
CTA 12:50 12.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 16:40תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 02:50 שעותמחלקה Xמספר טיסה 332
X

טיסת הלוך

05.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:20
2נותרו
טיסת שכר
$
2
2
2
הזמן
9
נותרו
סה״כ מחיר $443
מיסטרל אייר
TLV 08:40 03.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 10:50סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:10 שעותמחלקה Eמספר טיסה 2987
מיסטרל אייר
CTA 01:20 08.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 05:20תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:00 שעותמחלקה Eמספר טיסה 2984
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:10
9נותרו
טיסת שכר
$
3
3
9
הזמן
9
נותרו
סה״כ מחיר $678
ישראייר
TLV 09:30 26.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 11:50סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:20 שעותמחלקה Xמספר טיסה 331
ישראייר
CTA 12:50 02.08.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 16:40תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 02:50 שעותמחלקה Xמספר טיסה 332
X

טיסת הלוך

26.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:20
9נותרו
טיסת שכר
$
3
6
1
הזמן
9
נותרו
סה״כ מחיר $722
מיסטרל אייר
TLV 07:30 08.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 09:30סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:00 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2985
מיסטרל אייר
CTA 01:55 12.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 06:00תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:05 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2981
X

טיסת הלוך

08.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:00
9נותרו
טיסת שכר
$
3
6
6
הזמן
9
נותרו
סה״כ מחיר $733
מיסטרל אייר
TLV 07:30 08.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 09:30סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:00 שעותמחלקה Eמספר טיסה 2985
מיסטרל אייר
CTA 01:55 12.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 06:00תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:05 שעותמחלקה Eמספר טיסה 2981
X

טיסת הלוך

08.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:00
9נותרו
טיסת שכר
$
3
6
9
הזמן
6
נותרו
סה״כ מחיר $738
ישראייר
TLV 09:30 12.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 11:50סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:20 שעותמחלקה Xמספר טיסה 331
ישראייר
CTA 12:50 19.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 16:40תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 02:50 שעותמחלקה Xמספר טיסה 332
X

טיסת הלוך

12.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:20
6נותרו
טיסת שכר
$
3
8
3
הזמן
9
נותרו
סה״כ מחיר $766
מיסטרל אייר
TLV 09:10 12.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 11:15סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:05 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2982
מיסטרל אייר
CTA 00:50 17.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 04:40תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 02:50 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2986
X

טיסת הלוך

12.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:05
9נותרו
טיסת שכר
$
3
9
4
הזמן
4
נותרו
סה״כ מחיר $789
מיסטרל אייר
TLV 08:00 06.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 10:10סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:10 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2984
מיסטרל אייר
CTA 00:40 13.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 04:30תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 02:50 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2983
X

טיסת הלוך

06.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:10
4נותרו
טיסת שכר
$
3
9
4
הזמן
9
נותרו
סה״כ מחיר $789
מיסטרל אייר
TLV 05:40 13.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 08:45סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:05 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2984
מיסטרל אייר
CTA 00:40 20.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 04:30תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 02:50 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2983
X

טיסת הלוך

13.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:05
9נותרו
טיסת שכר
$
3
9
9
הזמן
9
נותרו
סה״כ מחיר $798
ישראייר
TLV 09:30 12.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 11:50סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:20 שעותמחלקה Yמספר טיסה 331
ישראייר
CTA 12:50 19.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 16:40תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 02:50 שעותמחלקה Xמספר טיסה 332
X

טיסת הלוך

12.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:20
9נותרו
טיסת שכר
$
4
1
6
הזמן
9
נותרו
סה״כ מחיר $833
מיסטרל אייר
TLV 09:20 22.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 11:25סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:05 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2985
מיסטרל אייר
CTA 01:55 26.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 06:00תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:05 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2981
X

טיסת הלוך

22.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:05
9נותרו
טיסת שכר
$
4
1
6
הזמן
2
נותרו
סה״כ מחיר $833
מיסטרל אייר
TLV 09:10 26.07.16תל אביב - נתב"ג
CTA 11:15סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 03:05 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2982
מיסטרל אייר
CTA 00:50 31.07.16סיציליה קטניה - סיצליה קטניה
TLV 04:40תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 02:50 שעותמחלקה Aמספר טיסה 2986
X

טיסת הלוך

26.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 03:05
2נותרו

מפת סיציליה קטניה

מידע על טיסות לסיציליה קטניה


האי סיציליה, מולדת המאפיה הסיציליאנית, האי הגדול בים התיכון, והמחוז הגדול באיטליה, מהווה מוקד משיכה לתיירים רבים. נופיו היפהפיים, עיירותיו המופלאות ותושביו מסבירי הפנים, ביחד עם המאכלים המקומיים הערבים לחך, מהווים סיבות טובות להגיע אליו. הר הגעש אתנה, הפעיל מהווה גם הוא מוקד משיכה, אם כי לא תמיד בטוח להסתובב בקרבתו. על האי המקסים, והדרך בה תוכלו להעביר בו את זמנכם בנעימים, במאמר הבא.

מתי כדאי לטוס לסיציליה

 

מזג האוויר בסיציליה הוא ים תיכוני, וככזה, ניתן לבקר בה בכל ימות השנה, העונה המומלצת ביותר היא עונת האביב, הטמפרטורות נוחות, ואין עומס גדול מדי של תיירים. בקיץ עלול להיות מעט חם, לא תמיד מזג האוויר יהיה אידיאלי לטיולים. הסתיו גם היא עונה מאוד נוחה לטיול בסיציליה, אם כי אתם עלולים להיתקל בממטרים מדי פעם. החורף הוא מתון, לא מאוד קר, אך בכל זאת חורפי וגשום. מי שאוהב את האווירה המיוחדת של ימי החורף, ייהנה גם בעונה זו מטיול בסיציליה.

טיסות זולות לסיציליה 

במציאות הכלכלית העכשווית, כל פרוטה חשובה, ועל מנת להקל על הנטל הכספי, רבים מבקשים למצוא טיסות זולות ליעדי הנופש. חברת הדקה ה90 מספקת פתרונות הולמים למבקשים טיסות זולות, פנו לנציגי החברה, או חפשו באתר הדקה ה90 את הטיסה המתאימה לכם. המערכת באתר, או הנציג בחברה ימצאו עבורכם את הטיסות הזולות ביותר הקיימות, על פי הנתונים שמסרתם.

איפה כדאי לבקר בסיציליה 

סיציליה הוא אי גדול, ורבים בו המקומות שאין להחמיץ. נתחיל בעיר הבירה, פלרמו. סיור ברובע העתיק של פלרמו ייקח ואתכם למסע אל העבר, כשמסביבכם כנסיות מרשימות, ארמונות מופלאים, וגנים מרהיבים. לרשות המטיילים עומדות כרכרות, שהנסיעה בהן היא חווית רטרו בפני עצמה. מומלץ לבקר בקתדראלת פלרמו, ובקטקומבות הקפוצ'ינים, מערות קבורה של למעלה מ 8000 בני המעמד העליון בפלרמו, חנוטים בבגדיהם. במונראלה – ההר המלכותי, תמצאו מנזר וכנסייה המשקיפים על העיר. בסביבת פלרמו תוכלו לבקר ב CEFALU, עיירת דייגים יפהפייה, ובה בניינים וארמונות מן המאות ה15-וה- 16. יעד נוסף שלא כדאי לפספס הוא הר אתנה, הר הגעש הפעיל, קיימים בו 16 לועות פעילים, ומתקיימים סיורים אליהם. בהיותו הר געש פעיל, האתנה עדיין מתפרץ מפעם לפעם, ולעתים אף גורם נזקים, מה שלא מרתיע את תושבי העיירות והכפרים שלמרגלותיו מלהמשיך ולהתגורר שם. בסירקוזה, עיר הולדתו של ארכימדס, כדאי לבקר במערות הפזורות בעיר, ולהקשיב לסיפוריהן, כמן כן, כדאי לבקר בפארק הארכיאולוגי ניאפוליס, ובאי אורויג'יה, בו תוכלו לערוך סיור מרתק בעיר העתיקה, שייקח אתכם למסע אחורה בזמן. האי סיציליה שופע ערים יפהפיות ומענגות, וכל אחת מהן היא יעד שלא כדאי להחמיץ, ערים כמו קטניה, טאורמינה, מסינה ועוד. בכל אחת מן הערים ניתן לסייר ולבלות, וליהנות מאווירה וניחוחותיה של סיציליה.

טיסות ליעדים פופולאריים באיטליה