Abroad top banner Script
 
 
 
הזמנות בטלפון 073-3909090 בתוספת דמי טיפול
המחירים באתר למזמינים באינטרנט בלבד
שירות לקוחות
 
כניסת לקוחות
 
 
הדקה ה-90 לחו"ל
הדקה ה-90 בארץ
 

טיסות לאמסטרדם במחירי דקה 90

 

 
 
 
לבחירת מועדים ואפשרויות סינון נוספות עבור טיסות לאמסטרדם , השתמש במנוע החיפוש מימין
 
 
טיסות שכר לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות שכר לאמסטרדם
07/06 - 11/06
להזמנה
$
3
5
9
 
הלוך:
אל על
תל אביב
07/06/2015
04:50
אמסטרדם
07/06/2015
09:00
 
 
חזור:
אל על
אמסטרדם
11/06/2015
10:10
תל אביב
11/06/2015
15:45
 
 
טיסות שכר לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות שכר לאמסטרדם
07/06 - 11/06
להזמנה
$
3
8
9
 
הלוך:
אל על
תל אביב
07/06/2015
04:50
אמסטרדם
07/06/2015
09:00
 
 
חזור:
אל על
אמסטרדם
11/06/2015
10:10
תל אביב
11/06/2015
15:45
 
 

טיסות סדירות לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות סדירות לאמסטרדם
02/06 - 09/06
להזמנה
$
4
0
3
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 795
תל אביב
02/06/2015
12:20
איסטנבול
02/06/2015
14:35
טורקיש איירליינס
טיסה: 1955
איסטנבול
02/06/2015
19:25
אמסטרדם
02/06/2015
22:05
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1954
אמסטרדם
08/06/2015
18:10
איסטנבול
08/06/2015
22:45
טורקיש איירליינס
טיסה: 792
איסטנבול
09/06/2015
00:50
תל אביב
09/06/2015
03:05
 
 
טיסות סדירות לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות סדירות לאמסטרדם
02/06 - 09/06
להזמנה
$
4
0
3
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 795
תל אביב
02/06/2015
12:20
איסטנבול
02/06/2015
14:35
טורקיש איירליינס
טיסה: 1955
איסטנבול
02/06/2015
19:25
אמסטרדם
02/06/2015
22:05
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1956
אמסטרדם
08/06/2015
23:55
איסטנבול
09/06/2015
04:20
טורקיש איירליינס
טיסה: 784
איסטנבול
09/06/2015
06:45
תל אביב
09/06/2015
08:50
 
 

טיסות סדירות לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות סדירות לאמסטרדם
02/06 - 08/06
להזמנה
$
4
0
3
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/06/2015
01:00
איסטנבול
02/06/2015
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/06/2015
08:20
אמסטרדם
02/06/2015
11:00
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1958
אמסטרדם
08/06/2015
14:35
איסטנבול
08/06/2015
19:05
טורקיש איירליינס
טיסה: 790
איסטנבול
08/06/2015
21:15
תל אביב
08/06/2015
23:30
 
 
טיסות סדירות לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות סדירות לאמסטרדם
02/06 - 09/06
להזמנה
$
4
0
3
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/06/2015
01:00
איסטנבול
02/06/2015
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/06/2015
08:20
אמסטרדם
02/06/2015
11:00
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1954
אמסטרדם
08/06/2015
18:10
איסטנבול
08/06/2015
22:45
טורקיש איירליינס
טיסה: 792
איסטנבול
09/06/2015
00:50
תל אביב
09/06/2015
03:05
 
 
טיסות סדירות לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות סדירות לאמסטרדם
02/06 - 09/06
להזמנה
$
4
0
3
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/06/2015
01:00
איסטנבול
02/06/2015
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/06/2015
08:20
אמסטרדם
02/06/2015
11:00
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1956
אמסטרדם
08/06/2015
23:55
איסטנבול
09/06/2015
04:20
טורקיש איירליינס
טיסה: 784
איסטנבול
09/06/2015
06:45
תל אביב
09/06/2015
08:50
 
 
טיסות סדירות לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות סדירות לאמסטרדם
02/06 - 08/06
להזמנה
$
4
0
3
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/06/2015
01:00
איסטנבול
02/06/2015
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1961
איסטנבול
02/06/2015
09:20
אמסטרדם
02/06/2015
11:55
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1952
אמסטרדם
08/06/2015
12:00
איסטנבול
08/06/2015
16:30
טורקיש איירליינס
טיסה: 788
איסטנבול
08/06/2015
18:15
תל אביב
08/06/2015
20:20
 
 
טיסות סדירות לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות סדירות לאמסטרדם
02/06 - 08/06
להזמנה
$
4
0
3
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 809
תל אביב
02/06/2015
06:50
איסטנבול
02/06/2015
09:00
טורקיש איירליינס
טיסה: 1953
איסטנבול
02/06/2015
14:30
אמסטרדם
02/06/2015
17:10
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1958
אמסטרדם
08/06/2015
14:35
איסטנבול
08/06/2015
19:05
טורקיש איירליינס
טיסה: 790
איסטנבול
08/06/2015
21:15
תל אביב
08/06/2015
23:30
 
 
טיסות שכר לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות שכר לאמסטרדם
04/06 - 07/06
להזמנה
$
4
0
4
 
הלוך:
אל על
תל אביב
04/06/2015
04:50
אמסטרדם
04/06/2015
09:00
 
 
חזור:
אל על
אמסטרדם
07/06/2015
10:10
תל אביב
07/06/2015
15:45
 
 
טיסות שכר לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות שכר לאמסטרדם
04/06 - 11/06
להזמנה
$
4
2
9
 
הלוך:
אל על
תל אביב
04/06/2015
04:50
אמסטרדם
04/06/2015
09:00
 
 
חזור:
אל על
אמסטרדם
11/06/2015
10:10
תל אביב
11/06/2015
15:45
 
 
טיסות שכר לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות שכר לאמסטרדם
07/06 - 14/06
להזמנה
$
4
2
9
 
הלוך:
אל על
תל אביב
07/06/2015
04:50
אמסטרדם
07/06/2015
09:00
 
 
חזור:
אל על
אמסטרדם
14/06/2015
10:10
תל אביב
14/06/2015
15:45
 
 
טיסות שכר לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות שכר לאמסטרדם
02/06 - 16/06
להזמנה
$
4
3
2
 
הלוך:
אל על
תל אביב
02/06/2015
16:40
אמסטרדם
02/06/2015
20:45
 
 
חזור:
אל על
אמסטרדם
16/06/2015
11:25
תל אביב
16/06/2015
17:00
 
 
טיסות סדירות לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות סדירות לאמסטרדם
02/06 - 09/06
להזמנה
$
4
4
3
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 793
תל אביב
02/06/2015
05:00
איסטנבול
02/06/2015
07:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 1957
איסטנבול
02/06/2015
11:05
אמסטרדם
02/06/2015
13:40
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1956
אמסטרדם
08/06/2015
23:55
איסטנבול
09/06/2015
04:20
טורקיש איירליינס
טיסה: 784
איסטנבול
09/06/2015
06:45
תל אביב
09/06/2015
08:50
 
 
טיסות סדירות לאמסטרדם לאמסטרדם

טיסות לאמסטרדם

טיסות סדירות לאמסטרדם
02/06 - 09/06
להזמנה
$
4
4
3
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 811
תל אביב
02/06/2015
07:50
איסטנבול
02/06/2015
10:05
טורקיש איירליינס
טיסה: 1957
איסטנבול
02/06/2015
11:05
אמסטרדם
02/06/2015
13:40
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1956
אמסטרדם
08/06/2015
23:55
איסטנבול
09/06/2015
04:20
טורקיש איירליינס
טיסה: 794
איסטנבול
09/06/2015
09:15
תל אביב
09/06/2015
11:20
 
 
 

הנופש שלך באמסטרדם מתחיל כאן

  • מידע כללי
  • מפה
  • וידאו ותמונות
כאשר מתכננים טיסה לאמסטרדם,אסור להתפשר: אנחנו מעוניינים שתהיה טיסה בטוחה וזולה, שתעזור לעשות את החופשה לאמסטרדם למצויינת  האם אפשרי? בהחלט. בכל ישראל כבר הבינו ויודעים שאת ההצעות הטובות והזולות ביותר לאמסטרדם אפשר לחפש באתר הדקה ה-90 בפשטות, במהירות וביעילות. לא חשוב אם מדובר בנסיעה לרגל עסקים ואפילו בטיסה ברגע האחרון, בדקה ה-90 תוכלו לגלות ולקבל מידע עדכני ומדוייק בנוגע לטיסה לאמסטרדם. מנסה למצוא טיסה עם עצירות ביניים לאמסטרדם? או טיסת שכר לאמסטרדם? או בכלל טיסת שכר לאמסטרדם? כולם ימצאו פתרון משתלם באתר האינטרנט של הדקה ה-90 בקלות ובמהירות אפשר לקבל את כל המידע לגבי טיסה לאמסטרדם. אף פעם לא היה פשוט ויעיל כל כך להזמין טיסות ברשת לאחר שהשוויתם ובדקתם את הטיסה וההצעה הכי נוחה וטובה, יש באפשרותכם לרכוש באמצעות אתר הדקה ה-90 או על ידי המוקד הטלפוני שלנו שם נציגינו יעזרו בשמחה ויענו לכל שאלה או בקשה..
 
Abroad 728x90 Script
 
חיפוש נופש
בחו"ל

הרכב חופשה
טיסה+מלון
חדש!
בארץ
 
בחר יעד אחד או יותר
מוצא
יעד
 
 
הלוך חזור כיוון אחד
אנא בחר מוצא,יעד ותאריכים.
אנא בחר יעד ותאריכים
 
מתי
 
עד-
 
נוסעים
מבוגרים
25-64
ילדים
2-12
צעיר
13-24
תינוקות
0-2
 
מיטה זוגית 2 מיטות
 
מחיר הכולל תינוקות מוצג בפרטי המוצר המלאים
 
 
 
 
 
חדש בדקה ה-90!
חדש בדקה ה-90!
וילות נופש מפוארות
במחירי הדקה ה-90!
ספא דקה 90 - SpaDaka90.co.il
מיטב בתי הספא בישראל
בפריסה ארצית ומגוון טיפולים ייחודיים
לופט דקה 90 - LoftDaka90.co.il
מחפשים לופט למסיבה
עכשיו לופטים במחירי הדקה ה-90
מחלקת קבוצות
המומחים בארגון טיולי קבוצות
בארץ ובחו"ל
 
   
 
 
לקבלת חופשות בדקה ה-90
שלחו לי דוא"ל פרסומי
 
מידע נשמר בהצלחה.
Abroad 180x150 Script
 
  Coming soon! Hotel reviews
YIT
   Site developed
Hexoo
   Usability & UI
Inkod-hypera
   Design
PayPal
  
© כל הזכויות שמורות לדקה 90