Abroad top banner Script
 
 
 
 
הזמנות בטלפון 073-3909090 בתוספת דמי טיפול
המחירים באתר למזמינים באינטרנט בלבד
שירות לקוחות
 
כניסת לקוחות
 
 
הדקה ה-90 לחו"ל
הדקה ה-90 בארץ
 

טיסות לאמסטרדם במחירי דקה 90

 
 
לבחירת מועדים ואפשרויות סינון נוספות עבור טיסות לאמסטרדם , השתמש במנוע החיפוש מימין
 
 
אמסטרדם
טיסות סדירות לאמסטרדם
02/11 - 06/11
להזמנה
3
5
6
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/11/2014
01:00
איסטנבול
02/11/2014
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/11/2014
08:00
אמסטרדם
02/11/2014
10:45
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1962
אמסטרדם
06/11/2014
15:35
איסטנבול
06/11/2014
20:05
טורקיש איירליינס
טיסה: 808
איסטנבול
06/11/2014
21:50
תל אביב
06/11/2014
23:50
 
 
אמסטרדם
טיסות סדירות לאמסטרדם
02/11 - 05/11
להזמנה
3
5
6
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/11/2014
01:00
איסטנבול
02/11/2014
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/11/2014
08:00
אמסטרדם
02/11/2014
10:45
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1962
אמסטרדם
05/11/2014
15:35
איסטנבול
05/11/2014
20:05
טורקיש איירליינס
טיסה: 808
איסטנבול
05/11/2014
21:50
תל אביב
05/11/2014
23:50
 
 

אמסטרדם
טיסות שכר לאמסטרדם
09/11 - 16/11
להזמנה
3
6
7
 
הלוך:
אל על
תל אביב
09/11/2014
08:25
אמסטרדם
09/11/2014
12:35
 
 
חזור:
אל על
אמסטרדם
16/11/2014
13:45
תל אביב
16/11/2014
19:20
 
 
אמסטרדם
טיסות שכר לאמסטרדם
13/11 - 20/11
להזמנה
3
6
7
 
הלוך:
אל על
תל אביב
13/11/2014
08:25
אמסטרדם
13/11/2014
12:35
 
 
חזור:
אל על
אמסטרדם
20/11/2014
13:45
תל אביב
20/11/2014
19:20
 
 

אמסטרדם
טיסות שכר לאמסטרדם
16/11 - 23/11
להזמנה
3
6
7
 
הלוך:
אל על
תל אביב
16/11/2014
08:25
אמסטרדם
16/11/2014
12:35
 
 
חזור:
אל על
אמסטרדם
23/11/2014
13:45
תל אביב
23/11/2014
19:20
 
 
אמסטרדם
טיסות סדירות לאמסטרדם
02/11 - 06/11
להזמנה
3
7
8
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/11/2014
01:00
איסטנבול
02/11/2014
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/11/2014
08:00
אמסטרדם
02/11/2014
10:45
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1956
אמסטרדם
05/11/2014
23:55
איסטנבול
06/11/2014
04:20
טורקיש איירליינס
טיסה: 784
איסטנבול
06/11/2014
06:45
תל אביב
06/11/2014
08:45
 
 
אמסטרדם
טיסות סדירות לאמסטרדם
02/11 - 06/11
להזמנה
3
7
8
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/11/2014
01:00
איסטנבול
02/11/2014
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/11/2014
08:00
אמסטרדם
02/11/2014
10:45
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1958
אמסטרדם
06/11/2014
14:50
איסטנבול
06/11/2014
19:20
טורקיש איירליינס
טיסה: 790
איסטנבול
06/11/2014
21:15
תל אביב
06/11/2014
23:20
 
 
אמסטרדם
טיסות סדירות לאמסטרדם
02/11 - 06/11
להזמנה
3
7
8
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/11/2014
01:00
איסטנבול
02/11/2014
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/11/2014
08:00
אמסטרדם
02/11/2014
10:45
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1954
אמסטרדם
05/11/2014
18:25
איסטנבול
05/11/2014
22:55
טורקיש איירליינס
טיסה: 792
איסטנבול
06/11/2014
00:45
תל אביב
06/11/2014
02:55
 
 
אמסטרדם
טיסות סדירות לאמסטרדם
02/11 - 05/11
להזמנה
3
7
8
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/11/2014
01:00
איסטנבול
02/11/2014
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/11/2014
08:00
אמסטרדם
02/11/2014
10:45
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1958
אמסטרדם
05/11/2014
14:50
איסטנבול
05/11/2014
19:20
טורקיש איירליינס
טיסה: 790
איסטנבול
05/11/2014
21:15
תל אביב
05/11/2014
23:20
 
 
אמסטרדם
טיסות סדירות לאמסטרדם
02/11 - 05/11
להזמנה
3
7
8
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/11/2014
01:00
איסטנבול
02/11/2014
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/11/2014
08:00
אמסטרדם
02/11/2014
10:45
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1952
אמסטרדם
05/11/2014
11:45
איסטנבול
05/11/2014
16:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 788
איסטנבול
05/11/2014
18:10
תל אביב
05/11/2014
20:10
 
 
אמסטרדם
טיסות סדירות לאמסטרדם
02/11 - 07/11
להזמנה
3
7
8
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/11/2014
01:00
איסטנבול
02/11/2014
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/11/2014
08:00
אמסטרדם
02/11/2014
10:45
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1954
אמסטרדם
06/11/2014
18:25
איסטנבול
06/11/2014
22:55
טורקיש איירליינס
טיסה: 792
איסטנבול
07/11/2014
00:45
תל אביב
07/11/2014
02:55
 
 
אמסטרדם
טיסות סדירות לאמסטרדם
02/11 - 06/11
להזמנה
3
7
8
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/11/2014
01:00
איסטנבול
02/11/2014
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/11/2014
08:00
אמסטרדם
02/11/2014
10:45
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1952
אמסטרדם
06/11/2014
11:45
איסטנבול
06/11/2014
16:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 788
איסטנבול
06/11/2014
18:10
תל אביב
06/11/2014
20:10
 
 
אמסטרדם
טיסות סדירות לאמסטרדם
02/11 - 05/11
להזמנה
3
7
8
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/11/2014
01:00
איסטנבול
02/11/2014
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/11/2014
08:00
אמסטרדם
02/11/2014
10:45
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1952
אמסטרדם
05/11/2014
11:45
איסטנבול
05/11/2014
16:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 808
איסטנבול
05/11/2014
21:50
תל אביב
05/11/2014
23:50
 
 
אמסטרדם
טיסות סדירות לאמסטרדם
02/11 - 06/11
להזמנה
3
7
8
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/11/2014
01:00
איסטנבול
02/11/2014
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/11/2014
08:00
אמסטרדם
02/11/2014
10:45
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1956
אמסטרדם
05/11/2014
23:55
איסטנבול
06/11/2014
04:20
טורקיש איירליינס
טיסה: 794
איסטנבול
06/11/2014
09:20
תל אביב
06/11/2014
11:30
 
 
אמסטרדם
טיסות סדירות לאמסטרדם
02/11 - 05/11
להזמנה
3
7
8
 
הלוך:
טורקיש איירליינס
טיסה: 791
תל אביב
02/11/2014
01:00
איסטנבול
02/11/2014
03:10
טורקיש איירליינס
טיסה: 1951
איסטנבול
02/11/2014
08:00
אמסטרדם
02/11/2014
10:45
 
 
חזור:
טורקיש איירליינס
טיסה: 1952
אמסטרדם
05/11/2014
11:45
איסטנבול
05/11/2014
16:15
טורקיש איירליינס
טיסה: 790
איסטנבול
05/11/2014
21:15
תל אביב
05/11/2014
23:20
 
 
 

הנופש שלך באמסטרדם מתחיל כאן

  • מידע כללי
  • מפה
  • וידאו ותמונות
כאשר מתכננים טיסה לאמסטרדם,אסור להתפשר: אנחנו מעוניינים שתהיה טיסה בטוחה וזולה, שתעזור לעשות את החופשה לאמסטרדם למצויינת  האם אפשרי? בהחלט. בכל ישראל כבר הבינו ויודעים שאת ההצעות הטובות והזולות ביותר לאמסטרדם אפשר לחפש באתר הדקה ה-90 בפשטות, במהירות וביעילות. לא חשוב אם מדובר בנסיעה לרגל עסקים ואפילו בטיסה ברגע האחרון, בדקה ה-90 תוכלו לגלות ולקבל מידע עדכני ומדוייק בנוגע לטיסה לאמסטרדם. מנסה למצוא טיסה עם עצירות ביניים לאמסטרדם? או טיסת שכר לאמסטרדם? או בכלל טיסת שכר לאמסטרדם? כולם ימצאו פתרון משתלם באתר האינטרנט של הדקה ה-90 בקלות ובמהירות אפשר לקבל את כל המידע לגבי טיסה לאמסטרדם. אף פעם לא היה פשוט ויעיל כל כך להזמין טיסות ברשת לאחר שהשוויתם ובדקתם את הטיסה וההצעה הכי נוחה וטובה, יש באפשרותכם לרכוש באמצעות אתר הדקה ה-90 או על ידי המוקד הטלפוני שלנו שם נציגינו יעזרו בשמחה ויענו לכל שאלה או בקשה..
 
Abroad 728x90 Script
 
 
המחירים המוצגים באתר הינם למזמינים באינטרנט בלבד. בהזמנה טלפונית או בדלפק הדקה ה90 בנתב"ג, הפתוח 7/24 יתווספו דמי טיפול בסך: חו"ל $25 לאדם, ישראל ₪ 29 לאדם
במידה ולא צויין או נבחר אחרת - המחיר הבסיסי באתר מתייחס ל- 1. אדם בחדר זוגי בחבילות לחו"ל ובישראל. 2. אדם ללילה בחדר זוגי במלונות בישראל ובחו"ל. 3. אדם בטיסות לחו"ל ובישראל
אלמלא צויין במפורש אחרת, הדקה התשעים אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים/המוצרים המוצעים באתר. לפיכך כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות. אנו נערכים ליישום הנחיית הממונה על הגנת הצרכן בנוגע לפרסום טיסות מאושרות על ידי רשויות התעופה. עד להטמעה מלאה של היישום ניתן לפנות אלינו בבקשה לקבל מידע ספציפי על טיסה אותה הם מעוניינים לרכוש.
בטיסות LOW COST ניתן שירות מוגבל מבחינת אוכל בידוק ומטען .
כל הזכויות שמורות לדקה התשעים בע"מ, האתר המוביל בישראל המציג מגוון טיסות, חבילות נופש ומלונות בארץ ובחו''ל. הדקה ה-90 הוא סימן מסחרי רשום, אין להשתמש במותג ו/או שם החברה ו/או סימן המסחר הרשום שלה ו/או בתכני האתר ללא אישור מראש בכתב מהדקה התשעים בע"מ
 
חיפוש נופש
בחו"ל

הרכב חופשה
טיסה+מלון
חדש!
בארץ
 
בחר יעד אחד או יותר
מוצא
יעד
 
 
הלוך חזור כיוון אחד
אנא בחר מוצא,יעד ותאריכים.
אנא בחר יעד ותאריכים
 
מתי
 
עד-
לחץ לתאריך חזור
(לא חובה)
 
נוסעים
מבוגרים
ילדים
תינוקות
 
מיטה זוגית 2 מיטות
 
מחיר הכולל תינוקות מוצג בפרטי המוצר המלאים
 
 
 
 
 
מבצע מוניות אובר
בלעדי בדקה ה-90
90 ש"ח הנחה למזמינים מונית דרך אפליקציית אובר
ספא דקה 90 - SpaDaka90.co.il
מיטב בתי הספא בישראל
בפריסה ארצית ומגוון טיפולים ייחודיים
לופט דקה 90 - LoftDaka90.co.il
מחפשים לופט למסיבה
עכשיו לופטים במחירי הדקה ה-90
מחלקת קבוצות
המומחים בארגון טיולי קבוצות
בארץ ובחו"ל
 
   
 
 
לקבלת חופשות בדקה ה-90
שלחו לי דוא"ל פרסומי
 
מידע נשמר בהצלחה.
Abroad 180x150 Script
 
  Coming soon! Hotel reviews
YIT
   Site developed
Hexoo
   Usability & UI
Inkod-hypera
   Design
PayPal
  
© כל הזכויות שמורות לדקה 90