הרגע האחרון לברלין במחירי הדקה ה-90

טיסת שכר
$
3
6
9
הזמן
9
נותרו
סה״כ מחיר $738
אייר ברלין
TLV 04:05 01.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 05:00 שעותמחלקה Mמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 05.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Mמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

01.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 05:00
9נותרו
טיסת שכר
$
3
9
9
הזמן
2
נותרו
סה״כ מחיר $798
אייר ברלין
TLV 04:50 02.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Aמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 05.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Aמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

02.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
2נותרו
טיסת שכר
$
5
0
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1008
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Qמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 05.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Qמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו
טיסת שכר
$
5
0
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1008
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Qמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 06.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Qמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו
טיסת שכר
$
5
0
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1008
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Qמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 07.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Qמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו
טיסת שכר
$
5
0
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1008
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Qמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 08.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Qמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו
טיסת שכר
$
6
4
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1288
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Vמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 06.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Vמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו
טיסת שכר
$
6
4
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1288
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Vמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 07.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Vמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו
טיסת שכר
$
6
4
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1288
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Vמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 04.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Vמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו
טיסת שכר
$
6
4
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1288
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Vמספר טיסה 8381
ישראייר
BER 16:45 07.07.16ברלין - ברלין שויינפלד
TLV 21:45תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Vמספר טיסה 252
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו
טיסת שכר
$
7
0
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1408
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Wמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 18.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Wמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו
טיסת שכר
$
7
0
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1408
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Wמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 29.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Wמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו
טיסת שכר
$
7
0
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1408
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Wמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 24.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Wמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו
טיסת שכר
$
7
0
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1408
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Wמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 22.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Wמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו
טיסת שכר
$
7
0
4
הזמן
1
נותרו
סה״כ מחיר $1408
אייר ברלין
TLV 04:50 03.07.16תל אביב - נתב"ג
BER 08:05ברלין - ברלין טגל
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:15 שעותמחלקה Wמספר טיסה 8381
אייר ברלין
BER 22:35 30.07.16ברלין - ברלין טגל
TLV 03:35תל אביב - נתב"ג
טיסה ישירהזמן טיסה כולל 04:00 שעותמחלקה Wמספר טיסה 8380
X

טיסת הלוך

03.07.16 טיסת שכר
 
משך טיסה כולל 04:15
1נותרו

מפת ברלין

מידע על טיסות לברלין

ברלין נחשבת לאחד היעדים המובילים שעל מפת התיירות העולמית. טיסות לברלין מביאות אל העיר הגדולה תיירים מכל רחבי העולם ממדינות אירופה וגם מחוצה לה. זוהי עיר שהיא גם מדינה בפני עצמה, עם אטרקציות נפלאות, מסעדות מעולות, מוזאונים ואתרי טבע יוצאים מהכלל.

מתי כדאי לטוס לברלין?

אם אתם חושבים לטוס לגרמניה בכלל ולברלין בפרט, תרצו בוודאי לדעת מתי כדאי לברלין?אז כמו יעדים נוספים קרובים למדי (כדוגמת פולין) ולא ממש מומלצים לטיסה בשיא עונת החורף. אם אתם לא אנשי עסקים או חובבים גדולים של כפור, לא מומלץ להגיע לעיר הגדולה והמרשימה הזאת בין אוקטובר לאפריל. בקיץ, העיר הומה מתיירים מכל העולם שכן מזג האוויר מצוין והאווירה שוקקת. עם זאת, מי שלא אוהב צפיפות יתר, עדיף לו להגיע לפני יולי או באזור ספטמבר – אוקטובר.

טיסות זולות לברלין

כבר רבות דובר על כך שבברלין ניתן למצוא הרבה מאוד מוצרים זולים. בנוסף לכך, ישנן דרכים לא רעות להסתדר גם עם טיסות זולות לברלין. כל מה שצריך לעשות הוא לפנות לחברת תיירות ונופש שמתמחה בדילים שווים – כמו חברת הדקה התשעים.

למעשה, בחברת הדקה התשעים ניתן למצוא לא רק טיסות זולות לברלין אלא גם חבילות נופש ובכלל – דילים מיוחדים לברלין וגרמניה בכלל. אגב, לא חייבים לצורך כך לחכות לרגע האחרון. לחובבי הסדר ולמי שרוצה להזמין טיסה מראש – ישנם מחירים שווים בהחלט.

איפה לטייל בברלין

לכל חובבי הטיולים באשר הם – ברלין היא ללא ספק יעד שהוא גן עדן. בעיר ובסביבתה הקרובה ניתן למצוא מגוון עצום של אטרקציות וחוויות, שווקים וקניונים מודרניים ואלטרנטיבות גם לטיולים עם ילדים. בין המקומות השווים כדאי להזכיר את:

  • גן החיות העירוני – זהו גן חיות וותיק ומרשים למדי ואפילו בין בתי החיות הגדולים של אירופה, מדובר במוסד מיוחד ויוצא דופן. במקום מספר עצום של מיני חיות, יש אומרים הגדול ביותר בכל גני החיות המובילים בעולם.
  • מוזיאון ההיסטוריה של העיר – בלב ברלין, בחלק העתיק, ניתן למצוא את אחד ממוזיאוני ההיסטוריה הטובים בעולם. בשנים האחרונות עבר המוזיאון שורה של שיפורים וחידושים, כך שגם מי שהיה בו בעבר מוזמן להגיע פעם נוספת ולהתרשם עוד יותר. גם מוזיאון העיר לטכנולוגיה מומלץ ביותר, לא רק לבעלי הרקע הטכני או למהנדסים.
  • כיכר אלכסנדר – כיכר מיוחדת ששווה להגיע אליה במיוחד, ידועה בשם המקומי – אלכסנדרפלאץ. באזור מתקיימים לא מעט אירועים מיוחדים ובסמוך יש לא מעט אתרים ואטרקציות כגון פסל השעון שמראה את השעה במרכזים שונים ברחבי העולם.
  • בנוסף, כדאי מאוד להשאיר זמן לביקור גם בגן הבוטנאי של ברלין וכן להגיע גם לפארקטרפטו. נוף ירוק ומרהיב, פרחים יפהפיים וצבעוניים, מזרקות מים נפלאות ושבילי הליכה מתפתלים מבטיחים הנאה לכל מבקר ולכל המשפחה. 

טיסות ליעדים פופולאריים בגרמניה